مددکاری اجتماعی Social Work

تبلیغات هدفمند و گسترده در تلگرام؛ با وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران

تبلیغاتی گسترده و هدفمند، با برخورداری از قویترین پنل های تبلیغات کلان تلگرام، خدمتی جدید و قابل ارائه از سوی تیم فنی وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران به جامعه تخصصی مددکاران اجتماعی است.

قابل به ذکر است ارائه این خدمت به جامعه مراکز مددکاری اجتماعی ایران (کلینیک های مددکاری اجتماعی کل کشور) رایگان و صرفاً با پرداخت هزینه ارسال پیام، همراه با ارائه گزارش اجرای تبلیغ در قالب فایل اکسل خواهد بود.

خاطر نشان می گردد با توجه به در دسترس بودن بانک اطلاعات موبایل کل کشور به تفکیک استانها، شهرها و حتی صنوف و مشاغل، امکان هدفگذاری تبلیغات کلان بصورت منطقه ای وجود دارد.

جهت ارتباط با تیم تبلیغاتی وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران و ارسال سفارشات، با نشانی پست الکترونیک بخش تبلیغات این پایگاه هماهنگ فرمایید.

telegram@iraniansocialworkers.ir

در ادامه نمونه ای از جزییات اطلاعات تماس استان تهران، که از طریق بانک اطلاعات موبایل کل کشور در دسترس می باشد (بعنوان نمونه) تقدیم می گردد.

محلات تهران       
منطقه ۸
منطقه ۵
منطقه ۶
منطقه ۹
منطقه ۱۲
منطقه ۰۱
منطقه ۲
منطقه ۱۰
منطقه ۳
منطقه ۴
منطقه ۱۱
منطقه ۷
منطقه ۱۳
منطقه ۱۴
منطقه ۱۵
منطقه ۱۶
منطقه ۱۷
منطقه ۱۸
منطقه ۱۹
منطقه ۲۰
منطقه ۲۱
منطقه۲۲

مناطق پستی استان تهران
۱۱۱ (تعداد شماره های موجود و فعال ۳۸۴۵۰)
۱۱۳ (تعداد شماره های موجود و فعال ۳۰۲۸۸)
۱۱۴ (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۰۴۹۲)
۱۱۵ (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۷۱۹۲)
۱۱۶ (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۵۲۲۷)
۱۱۷ (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۵۹۲۹)
۱۱۸ (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۳۴۲۵)
۱۱۹ (تعداد شماره های موجود و فعال ۳۹۸۸۴)
۱۳۱ (تعداد شماره های موجود و فعال ۵۶۶۲۶)
۱۳۳ (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۴۲۴۳)
۱۳۴ (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۰۸۳۱۰)
۱۳۵ (تعداد شماره های موجود و فعال ۹۱۹۴۸)
۱۳۶ (تعداد شماره های موجود و فعال ۷۵۳۹۷)
۱۳۷ (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۱۲۷۶۳)
۱۳۸ (تعداد شماره های موجود و فعال ۸۱۹۲۳)
۱۳۹ (تعداد شماره های موجود و فعال ۶۴۷۵۸)
۱۴۱ (تعداد شماره های موجود و فعال ۶۸۷۸۷)
۱۴۳ (تعداد شماره های موجود و فعال ۸۴۱۸۳)
۱۴۴ (تعداد شماره های موجود و فعال ۵۸۴۲۵)
۱۴۵ (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۰۸۴۱۴)
۱۴۶ (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۲۶۵۹۱)
۱۵۱ (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۵۰۲۳)
۱۵۳ (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۰۵۴۳)
۱۵۴ (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۰۸۳۴)
۱۵۵ (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۸۱۵۰)
۱۵۶ (تعداد شماره های موجود و فعال ۳۲۲۶۹)
۱۵۷ (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۱۴۸۶)
۱۵۸ (تعداد شماره های موجود و فعال ۳۷۴۲۴)
۱۵۹ (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۹۷۰۵)
۱۶۱ (تعداد شماره های موجود و فعال ۵۳۸۶۰)
۱۶۳ (تعداد شماره های موجود و فعال ۹۴۹۲۷)
۱۶۴ (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۰۸۶۴۹)
۱۶۵ (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۰۴۲۷۵)
۱۶۶ (تعداد شماره های موجود و فعال ۷۹۰۹۳)
۱۶۷ (تعداد شماره های موجود و فعال ۷۰۲۸۶)
۱۶۸ (تعداد شماره های موجود و فعال ۸۴۸۷۸)
۱۶۹ (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۷۹۶۰)
۱۷۱ (تعداد شماره های موجود و فعال ۳۶۰۵۲)
۱۷۳ (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۵۲۷۵)
۱۷۴ (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۶۷۱۴)
۱۷۵ (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۷۵۳)
۱۷۶ (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۱۷۶۷۴)
۱۷۷ (تعداد شماره های موجود و فعال ۶۵۳۶۹)
۱۷۸ (تعداد شماره های موجود و فعال ۷۸۹۰۴)
۱۷۹ (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۳۴۳۴)
۱۸۱ (تعداد شماره های موجود و فعال ۵۶۲۷۵)
۱۸۳ (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۶۲۵۳)
۱۸۴ (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۰۷۹۴)
۱۸۵ (تعداد شماره های موجود و فعال ۷۸۴۹۱)
۱۸۶ (تعداد شماره های موجود و فعال ۶۱۸۶۴)
۱۸۷ (تعداد شماره های موجود و فعال ۳۱۶۶۹)
۱۸۸ (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۶۵۲۴)
۱۸۹ (تعداد شماره های موجود و فعال ۷۰۶۰۷)
۱۹۱ (تعداد شماره های موجود و فعال ۵۵۵۵۳)
۱۹۳ (تعداد شماره های موجود و فعال ۶۹۰۰۷)
۱۹۴ (تعداد شماره های موجود و فعال ۳۸۵۱۲)
۱۹۵ (تعداد شماره های موجود و فعال ۸۷۱۶۹)
۱۹۶ (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۸۶۶۵)
۱۹۷ (تعداد شماره های موجود و فعال ۳۱۴۲۴)
۱۹۸ (تعداد شماره های موجود و فعال ۷۲۶۴۶)
۱۹۹ (تعداد شماره های موجود و فعال ۹۷۰۹۳)
۱۴۷ (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۹۲۹۵۵)
۱۴۸ (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۱۳۶۵۰)
۱۴۹ (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۸۳۷۷)

اعتباری
ابعلی (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۹)
اسلام شهر (تعداد شماره های موجود و فعال ۷۴۱۹۳)
اشتهارد (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۳۳۴)
اندیشه (تعداد شماره های موجود و فعال ۹۵۲۷)
باغستان (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۱۹۳)
باقرشهر (تعداد شماره های موجود و فعال ۷۴۶۹)
بومهن (تعداد شماره های موجود و فعال ۹۳۸۲)
تهران- تجریش (تعداد شماره های موجود و فعال ۳۱۱۸۶۴۵)
جوادآباد (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۱۹۶)
حسن آباد (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۴۴۵)
حصارک (تعداد شماره های موجود و فعال ۹۰۵۰)
دماوند (تعداد شماره های موجود و فعال ۶۰۲۴)
رباط کریم (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۴۲۸۸)
رجایی شهر (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۴۴۲)
رودهن (تعداد شماره های موجود و فعال ۹۹۰۷)
ری (تعداد شماره های موجود و فعال ۸۷۶۷۲)
ساوجبلاغ (تعداد شماره های موجود و فعال ۳۴۱)
شاهدشهر (تعداد شماره های موجود و فعال ۵۶۵)
شریف آباد (تعداد شماره های موجود و فعال ۸۲۷)
شهر جدید هشتگرد (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۷۲۳)
شهریار (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۸۷۱۳)
صالح اباد (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۵۵۳)
صبا شهر (تعداد شماره های موجود و فعال ۳۱۷۱)
صفا دشت (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۸۵)
طالقان (تعداد شماره های موجود و فعال ۶۵)
فردوسیه (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۲)
فردیس (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۴۷۶)
فشم (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۱۲)
فیروزکوه (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۴۲۰)
قدس (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۸۹۸۶)
قرچک (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۰۸۷۷)
کرج (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۸۱۶۸۳)
کمال شهر (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۴۵۰)
کهریزک (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۸۴۱)
کوهسار (تعداد شماره های موجود و فعال ۵۷۱)
کیلان (تعداد شماره های موجود و فعال ۳۰)
لواسان (تعداد شماره های موجود و فعال ۸۱۴)
مارلیک (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۳)
ماهدشت (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۷۴۱)
محمدشهر (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۳۸۰)
مرداباد (تعداد شماره های موجود و فعال ۳)
مشکین دشت (تعداد شماره های موجود و فعال ۷۶۶)
ملارد (تعداد شماره های موجود و فعال ۶۶۲۰)
مهر شهر (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۱۱)
مهرویلا (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۶۳)
نسیم شهر (تعداد شماره های موجود و فعال ۶۶۹۵)
نظر آباد (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۲۰۱)
هشتگرد (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۱۳۹۷)
وحیدیه (تعداد شماره های موجود و فعال ۷۲۲)
ورامین (تعداد شماره های موجود و فعال ۴۷۶۵۰)
پاکدشت (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۶۹۷۶)
پردیس (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۱)
پیشوا (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۴۳۶۷)
چهارباغ (تعداد شماره های موجود و فعال ۲۸)
چهاردانگه (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۱۷۱۶)
گرمدره (تعداد شماره های موجود و فعال ۱۶۷)
گلستان (تعداد شماره های موجود و فعال ۷۴۸۱)
آبسرد (تعداد شماره های موجود و فعال ۳۳۱۳)

شماره های مشاغل طبقه بندی شده
مهندسین
مدیران
پزشکان
مهندسین به تفکیک شهرها

و …

تیم مدیریت داخلی وبسایت

با مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی، جدیدترین مقالات و پژوهش های مددکاری اجتماعی، تاب آوری و کوچینگ را بطور رایگان دریافت نمایید. www.socialwork2015.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا