پژوهش یک مددکار اجتماعی در رابطه با تجربه زیسته کودکان پیرامون خشونت خانگی

خشونت خانگی علیه کودکان، علاوه بر جنبه­ های انسانی و حقوق بشری، یک مشکل عمده سلامتی به حساب می­ آید و عواقب جسمی، روانی و اجتماعی آن می­تواند سلامت کودکان، خانواده و جامعه را در معرض آسیب قرار دهد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تبیین تجربه زیسته کودکان پیرامون خشونت خانگی انجام گرفت.

روش: این پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفت. روش گردآوری داده­ ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و گروه متمرکز انجام گردید. داده­ های حاصل از مصاحبه ­ها با روش تحلیل محتوای گرینهایم- لاندمن مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته­ ها: تجربه زیسته کودکان پیرامون خشونت خانگی در قالب سه طبقه «تجربه آزارهای جسمانی و روانی»، «کاربست راهبردهای مراقبتی» و «حضور اجتماعی به مثابه یک چالش» جای گرفت.

نتیجه­ گیری: نتایج حاصل از این مطالعه بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه و توجه بیش از پیش مسئولان و متولیان امر در حمایت از کودکان و پیشگیری از کودک آزاری تأکید دارد. در این راستا می­ توان با افزایش آگاهی در سطوح مختلف جامعه، آموزش برای ایجاد فرهنگ بدون خشونت و نیز تربیت عاری از خشونت، تدوین اصلاح و بهسازی قانون حمایت از کودکان و شناسایی خانواده­ های آسیب­ زا و ارائه خدمات بازتوانی برای قربانیان کودک آزاری اقدامات مؤثری انجام داد.

کلید واژه ­ها: خشونت خانگی، کودک آزاری، پدیدارشناسی، تحلیل محتوا.

جهت دریافت فایل کامل مقاله اینجا کلینیک کنید.

نویسنده: کبری واعظی | کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا